रबर

यताबाट ताने पनि
उताबाट ताने पनि
रबरै त हो
तन्किन्छ
अनि तन्किंदा
रबरलाई दुख्दैन किनकि
रबर त निर्जीव हुन्छ
निर्जीव रबरलाई
जति मन लाग्छ
जहिले मन लाग्छ
जसरी मन लाग्छ
जताबाट मन लाग्छ
सकुन्जेल ताने हुन्छ
रबर तन्किरहन्छ
नदुखे पनि रबरलाई
सीमासम्म तन्केपछि
तान्यो भने तर
रबर छिन्छ, रबर टुक्रिन्छ
छिने पनि, टुक्रे पनि
तर रबरलाई दुख्दैन
किनकि
रबर त निर्जीव हुन्छ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s